Ημερομηνία
 • Οτιδήποτε
 •  
  Τελευταίο 24ωρο
 •  
  Τελευταίες 3μέρες
 •  
  Τελευταίες 7μέρες
 •  
  Τελευταίος μήνας
Αναζήτηση ανά
 • Όλα τα πεδία
 •  
  Τίτλος μόνο
Εταιρία
 • Οποιαδήποτε εταιρία
 •  
Πηγή
 • Οτιδήποτε
 •  
  Ιστοσελίδες αγγελίων
 •  
  Επάνδρωση
 •  
  Εταιρίες
Ακτίνα
 • Προεπιλογή
 •  
  Ακριβής τοποθεσία
 •  
  5 χλμ
 •  
  15 χλμ
 •  
  25 χλμ
 •  
  50 χλμ
 •  
  100 χλμ
Καθαρισμός φίλτρων
  39Θέσεις εργασίας - Σελίδα 1 από 3 (0.47 δευτερόλεπτα)
  Το ήξερες? Το neuvoo σας παρέχει την Ευρύτερη επιλογή θέσεων εργασίας στην Ελλάδα.
  Εδώ στο neuvoo, στοχεύουμε πάντα να παρέχουμε στους χρήστες μας την ευρύτερη επιλογή μοναδικού περιεχομένου. Είναι χάρη στο ταλαντούχο προσωπικό μας, που είναι δύσκολο στη δουλειά μας, συνεχώς να αναπροσαρμόζει νέες προσφορές θέσεων εργασίας, ότι μπορέσαμε να γίνουμε η μεγαλύτερη βάση δεδομένων για τη δουλειά στη χώρα! Αυτό είναι μόνο ένα από τα ορόσημα που έχουμε επιτύχει από τότε που ξεκινήσαμε, και συνεχίζουμε να είμαστε ισχυροί, αναζητώντας πάντα βελτίωση και καινοτομία σε ό, τι κάνουμε.
  ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ABEE
  |
  Μαρούσι, Αττική
  - πριν από 19 μέρες
  Απαραίτητα Προσόντα. Πτυχίο σπουδών Οικονομικής Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης. Πανεπιστημίου...
  RetailWorld S.A.
  |
  Κηφισιά, Αττική
  - πριν από 27 μέρες
  Απαραίτητα Προσόντα. Πτυχίο ΑΕΙ ΤΕΙ Διοίκησης επιχειρήσεων ή Οικονομικής επιστήμης με ειδίκευση στα...
  Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
  |
  Θεσσαλονίκη, Μακεδονία Θράκη
  - πριν από 16 μέρες
  Cosmos Offices. (περιοχή Meditereanean Cosmos, Θεσσαλονίκη). Επιθυμητά προσόντα. Πτυχίο ΤΕΙ στην επιστήμη των υπολογιστών ή...
  Epsilon Net
  |
  Θεσσαλονίκη
  - πριν από 2 μέρες
  Επιθυμητά Προσόντα. Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης Σχολής Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών ή σχετικής...
  Epsilon Net
  |
  Αθήνα
  - πριν από 11 μέρες
  Απαραίτητα Προσόντα. Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης Σχολής Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών ή σχετικής...
  Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΚΤ/ΕΙΕ)Περιγραφή: Επωνυμία εργοδοτικού φορέα:    Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών(ΕΚΤ/ΕΙΕ)Τίτλος Πρόσκλησης:                                TB05/2018Κωδικός Πρόσκλησης:                Α.Π. 330/09.03.2018Ημερομηνία Έναρξης:                 09.03.2018Ημερομηνία Λήξης:                    26.03.2018Επιστημονικά Πεδία:                   Τεχνολογικές ΕπιστήμεςΠεριοχή Εργασίας:                      Αθήνα Περιγραφή: Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ΚΤ/ΕΙΕ) είναι ο εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την οργάνωση και τη διάθεση ψηφιακού περιεχομένου για την επιστήμη και τεχνολογία. Ιδρύθηκε το 1980 και λειτουργεί  ως εγκατάσταση εθνικής χρήσης στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.Η παρούσα πρόσκληση αφορά στη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, με δοκιμαστική περίοδο τριών (3) μηνών, για την εκτέλεση εργασιών ανάπτυξης της εφαρμογής του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, που εντάσσονται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Υποστήριξη της ανάπτυξης του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων για τη νέα Προγραμματική Περίοδο» της Πράξης με τίτλο «Μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη των εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων για την αποδοχή και διαχείριση δράσεων έρευνας και τεχνολογίας, για την προώθηση της έξυπνης εξειδίκευσης και της καινοτομικής επιχειρηματικότητας» και MIS 5007787 στο Ε.Π. «Τεχνική Βοήθεια».Συγκεκριμένα στο πλαίσιο της Πράξης θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα:ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών του ΠΣΚΕ για την υποδοχή και διαχείριση νέων δράσεων κρατικών ενισχύσεων που έχουν προκηρυχθεί ή πρόκειται να προκηρυχθούν το επόμενο διάστημα και αφορούν κατά κύριο λόγο δράσεις στον τομέα έρευνας και τεχνολογίας για την προώθηση της έξυπνης εξειδίκευσης και της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.προτυποποίηση των επιμέρους modules των παραπάνω ηλεκτρονικών εφαρμογών για την υποδοχή, παρακολούθηση και διαχείριση δράσεων κυρίως στον τομέα έρευνας και τεχνολογίας, για την προώθηση της έξυπνης εξειδίκευσης και της καινοτομικής επιχειρηματικότητας, προκειμένου αυτές να είναι ευκολότερα αξιοποιήσιμες σε μελλοντικές δράσεις μειώνοντας τις μελλοντικές ανάγκες σε προγραμματιστικό δυναμικό (ανθρώπινο δυναμικό και αντίστοιχο κόστος) για το Ελληνικό ΔημόσιοΑντικείμενο Θέσεων: Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών με τη χρήση του .NET Framework ή συναφών γλωσσώνΕπιστημονικό πεδίο: Τεχνολογικές ΕπιστήμεςΚωδικός: 2018/ME/TB0111 & 12 & 13Διάρκεια Σύμβασης: 12 μήνεςΑριθμός θέσεων: 3Συνοπτική Περιγραφή: Ο Ο/Η συνεργάτης/τρια θα ενταχθεί στην ομάδα υλοποίησης του έργου και το αντικείμενο των υπηρεσιών του/της θα αφορά μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη νέων ή/και επικαιροποίηση/διόρθωση υπαρχόντων διαδικτυακών εφαρμογών με τη χρήση του .NET Framework σε ήδη υπάρχον σε λειτουργία πληροφοριακό σύστημα. Θα απαιτηθεί η χρήση συμβατών τεχνολογιών ώστε να υλοποιηθούν οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές που απορρέουν από το κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο στο πλαίσιο του οποίου λειτουργεί το πληροφοριακό σύστημα.Ο/Η ιδανικός/κή υποψήφιος/ια διαθέτει δυναμικό και υπεύθυνο χαρακτήρα με άριστες ικανότητες επικοινωνίας και με ενδιαφέρον για συνεχή ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων. Ο/Η υποψήφιος/ια θα πρέπει να διακρίνεται από ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας σε διεπιστημονική και πολυπληθή ομάδα. Ο/Η υποψήφιος/ια θα έχει τη δυνατότητα να δουλέψει σε ένα ταχέως εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον.Απαιτούμενα προσόντα: Απόφοιτος κατά προτίμηση Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής,Μεταπτυχιακός Τίτλος στην Πληροφορική ή σε συναφές αντικείμενο με την ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής και δικτύων.Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην ανάπτυξη εφαρμογών ή συναφές με το αντικείμενο της θέσης.Εμπειρία στον σχεδιασμό και παραμετροποίηση βάσεων δεδομένων.Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης διατίθεται από το Μητρώο Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης στο δικτυακό τόπο https://registry.ekt.gr (https://registry.ekt.gr/tenders/invitation/gshow/20) και στο δικτυακό τόπο http://www.ekt.gr/tenders.Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Μητρώου Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων ΕΚΤ  (https://registry.ekt.gr)Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται διαδικτυακά και υποβάλλεται, αφού εισαχθούν ως συνημμένα αρχεία:α.   το βιογραφικό σημείωμα καιβ.   η υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο είτε σαρωμένη ολόκληρη σε μορφή pdf ή jpg είτε σε μορφή αρχείου επεξεργαστή κειμένου (.odt ή .doc/.docx) με ενσωματωμένη σαρωμένη υπογραφή.Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να παρέχουν την απαραίτητη τεκμηρίωση των προσόντων τους και ως εκ τούτου στο βιογραφικό τους σημείωμα πρέπει να γίνονται σαφείς τεκμηριωμένες αναφορές των προσόντων τους σε σχέση με τα απαιτούμενα της θέσης και τα κριτήρια επιλογής όσο και οποιουδήποτε στοιχείου μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση ορθής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητα τους.Σε κάθε περίπτωση οι ηλεκτρονικές αιτήσεις πρέπει να έχουν υποβληθεί το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 26η Μαρτίου 2018.Διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση παρέχονται από την Γραμματεία ΕΚΤ (κα Δ. Τριανταφυλλίδου), τηλ.: 210-7273900, ώρες 11.00-14.00, Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 48, Τ.Κ. 11635, Αθήνα, 6ος όροφος ή ηλεκτρονικά μέσω αποστολής email στο  registry@ekt.gr με σαφή αναφορά στο θέμα του μηνύματος και τον αριθμό πρωτοκόλλου της προκήρυξης
  |
  Αθήνα
  - πριν από 22 μέρες
  Την οργάνωση και τη διάθεση ψηφιακού περιεχομένου για την επιστήμη και τεχνολογία. Ιδρύθηκε το 1980 και...
  INGROUP
  |
  Αθήνα, Αττική
  - πριν από 20 μέρες
  Προσόντα. Πτυχίο Χημικού Χημικού Μηχανικού, γραφιστικών τεχνών ή επιστήμης των υλικών. Απαραίτητα...
  COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΑΕΒΕ
  |
  Αττικής
  - πριν από 4 μέρες
  Candidate profile. Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης στην επιστήμη της πληροφορικής. Τουλάχιστον τριετής...
  Creta Farms
  |
  Ρέθυμνο, Κρήτη
  - πριν από 13 μέρες
  Πτυχίο Χημικού. Χημικού Μηχανικού. Τεχνολόγου Τροφίμων. Γεωπόνου (με ειδικότητα στην Επιστήμη και...
  proson.gr
  |
  Θεσσαλονίκη, Μακεδονία Θράκη
  - πριν από 26 μέρες
  Cosmos Offices. (περιοχή Meditereanean Cosmos, Θεσσαλονίκη). Επιθυμητά προσόντα. Πτυχίο ΑΕΙ στην επιστήμη των υπολογιστών ή...
  In Group
  |
  Αθήνα
  - πριν από 20 μέρες
  Απαιτούμενα Προσόντα. Προσόντα. Πτυχίο Χημικού Χημικού Μηχανικού, γραφιστικών τεχνών ή επιστήμης των...
  INGROUP
  |
  Αθήνα
  - πριν από 20 μέρες
  Προσόντα. Πτυχίο Χημικού Χημικού Μηχανικού, γραφιστικών τεχνών ή επιστήμης των υλικών. Απαραίτητα...
  ΕΠΙΑΠΑΔ
  |
  Αθήνα
  - πριν από 24 μέρες
  Οικονομικά των Φυσικών Πόρων. Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ειδικά απαιτούμενα προσόντα. Γνώση οικονομικής επιστήμης...