Διευθυντής Λογιστηρίου (Βαριά Βιομηχανία) - Αθήνα
MANPOWER
Νομός Αττικής
πριν από 3 μέρες
source : Skywalker

Διευθυντής Λογιστηρίου (Βαριά Βιομηχανία)

Η ManpowerGroup Greece για λογαριασμό πελάτη της, εταιρίας με ηγετικό ρόλο στον χώρο της βαριάς βιομηχανίας, αναζητά διευθυντή λογιστηρίου για την Αθήνα.

Αρμοδιότητες της θέσης :

Ο / Η κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος-η για την ομαλή λειτουργία και απόδοση του λογιστηρίου της εταιρίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο διευθυντής λογιστηρίου είναι υπεύθυνος :

 • Για τις καθημερινές συναλλαγές, συμπεριλαμβανόμενων των λογαριασμών γενικής λογιστικής, παγίων, αποθεμάτων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων.
 • Για τις συμφωνίες τραπεζών, αποθεμάτων, λογαριασμών εισπρακτέων και πληρωτέων.
 • Για την προετοιμασία και την έγκαιρη τακτοποίηση των ΦΠΑ, ΦΜΥ, φόρων τρίτων, περιουσίας, χαρτοσήμου.
 • Για τη διαδικασία της κοστολόγησης σε μηνιαία βάση, διασφαλίζοντας την ακρίβεια και την ορθή απεικόνιση του κόστους παραγωγής και του κόστους πωληθέντων.
 • Για την επίβλεψη του κλεισίματος των μηνιαίων, εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Συμπληρωματικά την εξαμηνιαία και ετήσια οικονομική αναφορά σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και την ελληνική νομοθεσία.
 • Για την ομαλή διεξαγωγή του εξαμηνιαίου και ετήσιου ελέγχου από τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές. Συνεργάζεται στενά μαζί τους για τη διασφάλιση της ορθής απεικόνισης των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας.
 • Για τη δήλωση φόρου εισοδήματος της εταιρίας. Επιβλέπει την τήρηση όλων των φορολογικών υποχρεώσεων στο τέλος κάθε χρήσης.
 • Για την οργάνωση και τον συντονισμό των επιμέρους λογιστικών εργασιών κατά τρόπο που θα προάγει την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα του λογιστηρίου.
 • Οργάνωση της πληροφορίας κατά τρόπο εύκολα προσβάσιμο και χρήσιμο στον οικονομικό διευθυντή και στη διοίκηση.

 • Για την καθοδήγηση, εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού του λογιστηρίου σε συνεχή βάση. Εισηγείται τυχόν διορθωτικές κινήσεις όπου απαιτούνται.
 • Για τη διασφάλιση των λογιστικών διαδικασιών και πολιτικών σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, την ελληνική εταιρική και φορολογική νομοθεσία και τους εταιρικούς στόχους.
 • Για τη συμμόρφωση με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.
 • Απαιτούμενα προσόντα :

 • Πτυχίο ΑΕΙ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, τη Λογιστική και στα Χρηματοοικονομικά ή σε συναφή κλάδο.
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών σε οργανωμένο λογιστήριο Α.Ε., εκ των οποίων τουλάχιστον 3 έτη σε θέση επικεφαλής λογιστηρίου.
 • Εμπειρία στη βιομηχανική λογιστική, τη λογιστική αποθηκών και την κοστολόγηση είναι προαπαιτούμενη.
 • Πολύ καλή γνώση Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
 • Καλή γνώση φορολογικής νομοθεσίας (ΚΦΕ, ΦΠΑ κ.λπ.).
 • Πολύ καλή αναλυτική σκέψη, ικανότητα διαχείρισης μεγάλου όγκου ποσοτικών δεδομένων, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, έμφαση στην ακρίβεια και τη λεπτομέρεια.
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα διοίκησης, καθοδήγησης ομάδας, επικοινωνιακή ικανότητα.
 • Υποβάλετε αίτηση
  Προσθήκη στα αγαπημένα
  Κατάργηση από τα αγαπημένα
  Υποβάλετε αίτηση
  Το e-mail μου
  Πατώντας στο κουμπί «Συνέχεια », δίνω στο neuvoo τη συγκατάθεση μου να καταχωρήσει τα δεδομένα μου και να μου στέλνει ειδοποιήσεις μέσω email, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του neuvoo. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεση σας ή να διαγραφθείτε οποιαδήποτε στιγμή.
  Συνέχεια
  Φόρμα αίτησης