ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) – «ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ (PHAETONS)»
University of Piraeus
Greece
πριν από 1 μέρα

Παράταση πλήρωσης τριών (3) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο Υβριδικά Αυτόνομα Ενεργειακά Συστήματα Έξυπνης Δικτύωσης & Πρόβλεψης (PHAETONS) (Ε-

12279) με κωδικό (Τ1ΕΔΚ-05254) ΟΠΣ 5030966.

Σχετ. : Το απόσπασμα πρακτικού της 636ης Συνεδρίασης / 7-3-2019 (θέμα 14ο) του ΔΣ του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος . Τη με αριθμό 015 / 2019-

1127 / 10-4-2019 προκήρυξη. Τη με αρ. πρωτ. 10821 / 9-4-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ : Ω6ΗΝ469ΗΕΒ-769).

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, δίδεται παράταση στη με αριθμό 015 / 2019- 1127 / 10-4-2019 προκήρυξη, η οποία αφορά στην πρόσληψη τριών (3) επιστημονικών συνεργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή ανάθεσης έργου για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο Υβριδικά Αυτόνομα Ενεργειακά Συστήματα Έξυπνης Δικτύωσης & Πρόβλεψης (PHAETONS) (Ε-

12279) με κωδικό (Τ1ΕΔΚ-05254) ΟΠΣ 5030966.

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και τη Μ. Πέμπτη 25 Απριλίου 2019 (25-4-2019), θα ληφθούν υπόψη.

Νέα καταληκτική ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων για την ανωτέρω προκήρυξη ορίζεται η Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 (10-5-2019) .

Κατά τα άλλα ισχύει η με αρ. 015 / 2019-1127 / 10-4-2019 προκήρυξη.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη στον κατωτέρω σχετικό σύνδεσμο :

FacebookTwitterEmailLinkedIn

Υποβάλετε αίτηση
Προσθήκη στα αγαπημένα
Κατάργηση από τα αγαπημένα
Υποβάλετε αίτηση
Το e-mail μου
Πατώντας στο κουμπί «Συνέχεια », δίνω στο neuvoo τη συγκατάθεση μου να καταχωρήσει τα δεδομένα μου και να μου στέλνει ειδοποιήσεις μέσω email, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του neuvoo. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεση σας ή να διαγραφθείτε οποιαδήποτε στιγμή.
Συνέχεια
Φόρμα αίτησης