∆ιοικητικός / Κλινικός Συντονιστής Εκπαιδευτικών...
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΣ
Νομός Αττικής
πριν από 4 μέρες
source : Skywalker

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ειδικότητας Νοσηλευτικής για τη θέση

ιοικητικού / Κλινικού Συντονιστή Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων

στον τοµέα της Υγείας

Η Αναγέννηση & Πρόοδος Α&Π στο πλαίσιο υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραµµάτων στον τοµέα της Υγείας

προκηρύσσει 2 θέσεις ειδικότητας Νοσηλευτικής ΑΕΙ / ΤΕΙ

για εργασία ως ιοικητικός / Κλινικός Συντονιστής Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων.

Απαραίτητα προσόντα :

 • Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΕΙ / ΤΕΙ
 • Πιστοποιηµένη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Πιστοποιηµένη γνώση χειρισµού ηλεκτρονικού υπολογιστή
 • Οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες
 • Πρόσθετα προσόντα :

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Εργασιακή εµπειρία σε τµήµα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)
 • Εµπειρία σε ερευνητική δραστηριότητα
 • Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως και τις 31 / 10 / 2019 στον ακόλουθο σύνδεσμο :

  Ε-mail επικοινωνίας για τεχνικά προβλήµατα :

  Θα ακολουθήσει άµεσα η αξιολόγηση των αιτήσεων και εν συνεχεία η πρόσκληση των ενδιαφεροµένων που πληρούν τα κριτήρια σε συνέντευξη.

  Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκοµίσουν οι ενδιαφερόµενοι κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων είναι τα ακόλουθα :

 • Βιογραφικό σηµείωµα
 • Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι όλα τα ατοµικά στοιχεία και τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στο συνηµµένο βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή
 • Επικυρωµένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 • πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΕΙ / ΤΕΙ
 • µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών εφόσον είναι κάτοχος
 • Άδεια άσκησης επαγγέλµατος
 • Επικυρωµένα φωτοαντίγραφα τίτλων γλωσσοµάθειας και πιστοποιηµένης γνώσης χειρισµού ηλεκτρονικού υπολογιστή
 • Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου τύπου Α (εκδίδεται από τα ΚΕΠ)
 • Πιστοποιητικό έγγραφο µη φυγόδικου φυγόποινου 6µήνου (εκδίδεται από τα δικαστήρια)
 • ύο συστατικές επιστολές (από διαφορετικούς φορείς, από πρόσφατη εργασιακή εµπειρία σας)
 • Η προσκόµιση των εγγράφων κατά τη διαδικασία των συνεντεύξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη συµµετοχή σας στο επόµενο στάδιο αξιολόγησης.

  Επισηµαίνεται ότι η έκδοση των εγγράφων / δικαιολογητικών µπορεί να αποβεί χρονοβόρα, εποµένως σε περίπτωση ενδιαφέροντος όπως δροµολογηθεί άµεσα.

  Προς ενηµέρωσή σας οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα παρακολουθήσουν επιµορφωτικό πρόγραµµα θεωρητικών και πρακτικών σεµιναρίων.

  Το πρόγραµµα πραγµατοποιείται µε αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και διεξάγεται από την ΑΜΚΕ Αναγέννηση & Πρόοδος υπό την επιστηµονική επίβλεψη της Α' Ορθοπαιδικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.

  Υποβάλετε αίτηση
  Προσθήκη στα αγαπημένα
  Κατάργηση από τα αγαπημένα
  Υποβάλετε αίτηση
  Το e-mail μου
  Πατώντας στο κουμπί «Συνέχεια », δίνω στο neuvoo τη συγκατάθεση μου να καταχωρήσει τα δεδομένα μου και να μου στέλνει ειδοποιήσεις μέσω email, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του neuvoo. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεση σας ή να διαγραφθείτε οποιαδήποτε στιγμή.
  Συνέχεια
  Φόρμα αίτησης