Οικονομικός Διευθυντής
GRAND ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΦΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΕ
Αθήνα
πριν από 2 μέρες
source : Kariera.gr

Περιγραφή Θέσης

Η εταιρία GRAND ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΦΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΕ ( Coffee Berry & Delmocca)

στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης της αναζητά

Οικονομικό Διευθυντή Με έδρα την Αθήνα

Καθήκοντα και αρμοδιότητες της θέσης :

 • Ανάπτυξη, προγραμματισμός και συντονισμός των δραστηριοτήτων της Οικονομικής Διεύθυνσης, με στόχο την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρίας
 • Εφαρμογή, παρακολούθηση και συνεχή χρήση των βέλτιστων πρακτικών και διαδικασιών για την εκτέλεση και το συντονισμό των εργασιών της Οικονομικής Διεύθυνσης
 • Μελέτη, ανάλυση των οικονομικών μεγεθών της εταιρίας και συμβουλή προς την Διοίκηση για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και ενεργειών για την πρόληψη των οικονομικών κινδύνων και την αξιοποίηση ευκαιριών στο οικονομικό περιβάλλον του κλάδου προς διασφάλιση της κερδοφορίας της Εταιρίας
 • Οργάνωση και συντονισμός για την έγκαιρη προετοιμασία όλων των οικονομικών καταστάσεων, μελετών, εκθέσεων και αναφορών (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, financial reports) σε συνεργασία και με τους Ορκωτούς Λογιστές της εταιρίας.
 • Επίβλεψη και έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας του Λογιστηρίου και της Οικονομικής Διεύθυνσης, καθοδήγηση των υφισταμένων του για την επίτευξη των στόχων της Οικονομικής Διεύθυνσης.
 • Σύνταξη, παρακολούθηση και διαχείριση των ταμειακών ροών της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων της εταιρίας
 • Συμμετοχή στην αξιολόγηση προτεινόμενων επενδύσεων μέσα στα πλαίσια εκπόνησης στρατηγικών επιχειρηματικών πλάνων με σκοπό την ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων.
 • Παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων και σύνταξη μηνιαίων αναφορών.
 • Κατάρτιση, παρακολούθηση και αναθεώρηση της πορείας του ετήσιου προϋπολογισμού
 • Εποπτικός έλεγχος της μισθοδοσίας και όλων των εργατικών / ασφαλιστικών θεμάτων
 • Έλεγχος των οικονομικών στοιχείων στα reports που υποβάλλονται από άλλες Διευθύνσεις, έγκριση και προτάσεις αλλαγών, υποστήριξη και καθοδήγηση των Διευθύνσεων, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της απόδοσης κάθε επένδυσης και της αύξησης της παραγωγικότητας.
 • Εκπροσώπηση της εταιρία σε συναντήσεις με στελέχη τραπεζών και επενδυτές.
 • Απαραίτητα προσόντα :

 • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Σχολής, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί προσόν
 • Άριστη γνώση και ευχέρεια χειρισμού Η / Υ και συστημάτων ERP
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση και εμπειρία των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΙFRS)
 • Γνώση και εφαρμογή στατιστικών μοντέλων
 • Απαραίτητη 5ετής εμπειρία σε θέση Οικονομικού Διευθυντή σε εταιρία κατά προτίμηση στον κλάδο των FMCG ή στον κλάδο της εστίασης
 • Προσωπικά χαρακτηριστικά :

 • Αναλυτική σκέψη & μεθοδικότητα
 • Οργανωτικές δεξιότητες
 • Προσαρμοστικότητα & ευελιξία
 • Διοικητικές, διαπραγματευτικές & επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Ευχέρεια εργασίας σε δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον
 • Πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας
 • Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια για όλα τα βιογραφικά. Θα απαντηθούν αυστηρά μόνο όσα βιογραφικά πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

  undefined

  Υποβάλετε αίτηση
  Το e-mail μου
  Πατώντας στο κουμπί «Συνέχεια », δίνω στο neuvoo τη συγκατάθεση μου να καταχωρήσει τα δεδομένα μου και να μου στέλνει ειδοποιήσεις μέσω email, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του neuvoo. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεση σας ή να διαγραφθείτε οποιαδήποτε στιγμή.
  Συνέχεια
  Φόρμα αίτησης