Διευθυντής Παραγωγής - Κρυονέρι
ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ / GEFSINUS
GR
πριν από 5 μέρες
source : Skywalker

Η Γευσήνους είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες συστηματικής εστίασης που δραστηριοποιείται σε κλειστές αγορές στην Ελλάδα και καλύπτει επισιτιστικές ανάγκες βιομηχανικών εταιριών, εταιριών παροχής υπηρεσιών, νοσοκομειακών μονάδων, εκπαιδευτικών οργανισμών κ.λπ.

Για την κάλυψη αναγκών στη μονάδα παραγωγής της στο Κρυονέρι ζητά

Διευθυντή Παραγωγής

Σκοπός

Η οργάνωση και επίβλεψη των χώρων της παραγωγής και των παραγόμενων προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις δοθείσες παραγγελίες, τους χώρους εργασίας, τον απαιτούμενο εξοπλισμό και αριθμό ατόμων και τον χρόνο παράδοσης, με παράλληλο έλεγχο όλων των γραμμών παραγωγής προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της μονάδας και η άριστη ποιότητα του αποτελέσματος με την καλύτερη διαχείριση κόστους.

Σκοπός, επιπλέον, είναι η καθοδήγηση του προσωπικού στη μέγιστη απόδοσή του ως ομάδα, η στρατηγική λήψη αποφάσεων και η άμεση και αποτελεσματική διαχείριση των καθημερινών ζητημάτων.

Αρμοδιότητες :

 • Παρακολουθεί καθημερινά το σύνολο της μονάδας παραγωγής και των φάσεων της παραγωγής, διαχειρίζοντας τυχόν έκτακτα ζητήματα (βλάβες μηχανημάτων, απουσία προσωπικού κ.
 • λπ.), προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της και η προβλεπόμενη πορεία της παραγωγής σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει οριστεί.

 • Σχεδιάζει, προγραμματίζει και οργανώνει, σύμφωνα με τις προϋπολογισμένες ανάγκες και τις δυνατότητες της μονάδας παραγωγής, τις γραμμές παραγωγής λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το κόστος των υλών και των επιμέρους εργασιών με επιλογή των κατάλληλων μηχανημάτων και προσωπικού, με τελικό σκοπό την εξοικονόμηση χρόνου, την εξασφάλιση της ποιότητας και την τελική αυτοματοποίηση της παραγωγής.
 • Επανεξετάζει και τροποποιεί τις γραμμές παραγωγής, σε περιπτώσεις που κρίνονται μη αποτελεσματικές ποιοτικά και κοστολογικά, αναλύοντας τους παράγοντες που τις επηρεάζουν και προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες με σκοπό την αύξηση του παραγόμενου προϊόντος με παράλληλη διατήρηση της ποιότητας αυτού αλλά και του αριθμού του εργατικού δυναμικού.
 • Προγραμματίζει, κατευθύνει και συντονίζει τις δραστηριότητες των υπευθύνων βάρδιας με σκοπό την επίτευξη των παραγωγικών στόχων, ενώ παράλληλα ελέγχει και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και την απόδοση τους.
 • Συνεργάζεται στενά με τους τεχνικούς του εργοστασίου ή τους εξωτερικούς συνεργάτες ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και χωρίς καθυστερήσεις λειτουργία των μηχανών.
 • Εποπτεύει και είναι υπεύθυνος για τη ρύθμιση και συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού, την ενημέρωση λογισμικών, εφόσον απαιτείται, και την εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση του εξοπλισμού, η οποία χρήση γίνεται κατόπιν εξουσιοδότησής του.
 • Εποπτεύει τους χώρους και τον εξοπλισμό της παραγωγής και είναι υπεύθυνος για την αξιοποίησή τους.
 • Διαχειρίζεται τα αποθέματα σε συμφωνία με το πλάνο που έχει τεθεί και βελτιστοποιεί τη διακίνηση των Α’ υλών μεταξύ αποθήκης και παραγωγής, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προμηθειών και τη Διεύθυνση Logistics.
 • Συνεργάζεται στενά με τον Διευθυντή Ποιότητας για την ασφάλεια των συστημάτων και μηχανημάτων, εστιάζοντας στα σημεία ελέγχου της παραγωγής και επιβεβαιώνει την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.
 • Συμμετέχει στην κατασκευή δειγμάτων (συσκευασιών / γευμάτων κ.λπ.) που προορίζονται για παραγωγή, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Ποιότητας, Μάρκετιγκ και Έρευνας & Ανάπτυξης.
 • Ενημερώνεται και εφαρμόζει τις νέες τεχνολογίες και πετυχημένες πρακτικές που επηρεάζουν την παραγωγική διαδικασία, με σκοπό τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της εταιρίας.
 • Συντάσσει αναφορές μέτρησης δεικτών παραγωγής, παρακολούθησης της παραγωγικότητας κ.λπ. και ενημερώνει σε τακτική βάση τη Διοίκηση σχετικά με τη λειτουργία της Μονάδας Παραγωγής, καθώς και για τυχόν ανακύπτοντα ζητήματα.
 • Συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής προσωπικού, σε συνεργασία με τον Executive Chef, τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και τη Διεύθυνση Ποιότητας, με επακόλουθη παροχή κινήτρων στους υφισταμένους, υποστήριξη και καθοδήγησή τους.
 • Επιβλέπει και αξιολογεί το μόνιμο και εποχικό προσωπικό σε συνεργασία με τον Executive Chef, τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και τη Διεύθυνση Ποιότητας.
 • Εξασφαλίζει τη συμμόρφωση όλων των εργαζομένων με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και παράλληλη εφαρμογή πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον.
 • Επικοινωνεί με εξωτερικούς συνεργάτες, εργολάβους, συνεργεία συντήρησης / επισκευών και, όπου κρίνεται απαραίτητο, με πελάτες / προμηθευτές.
 • Προσόντα :

 • Πτυχίο ανωτάτης σχολής
 • Μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα των τροφίμων θα θεωρηθούν ως πρόσθετο προσόν
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 7 ετών σε αντίστοιχη θέση στον κλάδο των τροφίμων
 • Άριστη χρήση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη χρήση Η / Υ και συστημάτων MRP (I, II)
 • Εμπειρία σε διοίκηση και καθοδήγηση ανθρώπινου δυναμικού
 • Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας
 • Προσανατολισμένος στο αποτέλεσμα
 • Ικανότητα γρήγορης επέμβασης και επίλυσης προβλημάτων
 • Η εταιρία προσφέρει :

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Υποβάλετε αίτηση
  Προσθήκη στα αγαπημένα
  Κατάργηση από τα αγαπημένα
  Υποβάλετε αίτηση
  Το e-mail μου
  Πατώντας στο κουμπί «Συνέχεια », δίνω στο neuvoo τη συγκατάθεση μου να καταχωρήσει τα δεδομένα μου και να μου στέλνει ειδοποιήσεις μέσω email, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του neuvoo. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεση σας ή να διαγραφθείτε οποιαδήποτε στιγμή.
  Συνέχεια
  Φόρμα αίτησης