Finance Modeler
Adecco HR
Αθήνα
πριν από 3 μέρες
source : Careernet.gr

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001 : 2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης.

H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας στον Κατασκευαστικό κλάδο, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης :

Finance Modeler

Περιγραφή θέσης

 • Εξασφάλιση των απαιτούμενων οικονομικών πόρων για την ανάπτυξη και ομαλή λειτουργία της εταιρείας και ιδιαίτερα για την χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος και των νέων δραστηριοτήτων του Ομίλου.
 • Συντονισμός της διαπραγμάτευσης για την σύναψη, εφαρμογή και διαχείριση των δανειακών, εγγυοδοτικών και λοιπών συμβάσεων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα του Ομίλου με τους αντίστοιχους φορείς (τράπεζες, επενδυτές, οργανισμούς ασφάλισης / αντιστάθμισης κινδύνων κ.
 • λπ.) της Ελλάδας και του εξωτερικού

 • Ευθύνη κατάρτισης του μακροπρόθεσμου, οικονομικού χρηματοπιστωτικού σχεδιασμού του Ομίλου, βάσει των κατευθυντήριων γραμμών και των επιχειρηματικών στόχων που αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο
 • Ευθύνη σύνταξης του κυλιόμενου 5ετούς επιχειρηματικού σχεδίου, μέσω του οποίου εξειδικεύονται και ποσοτικοποιούνται οι ανωτέρω κατευθύνσεις και στόχοι
 • Ανάπτυξη και διατήρηση τακτικής επικοινωνίας με χρηματοπιστωτικούς και επενδυτικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, ώστε ο Όμιλος να επιτυγχάνει την πλέον κατάλληλη κατά περίπτωση συνεργασία και την βέλτιστη χρηματοδότηση του επενδυτικού και επιχειρηματικού του σχεδιασμού.
 • Ευθύνη, της τακτικής και έγκυρης ενημέρωσης των μετόχων και λοιπών ενδιαφερομένων επί της οικονομικής κατάστασης και πορείας του Ομίλου, καθώς και της παροχής των απαιτούμενων διευκρινίσεων σε ερωτήματα που οι ίδιοι θέτουν.
 • Συστηματική παρακολούθηση της πορείας της χρηματιστηριακής αγοράς και ιδιαίτερα της εξέλιξης της αξίας της μετοχής του Οργανισμού, ενημέρωση αρμοδίως της Διοίκησης της εταιρείας και εισήγηση λήψης κατάλληλων μέτρων όποτε κρίνεται απαραίτητο.
 • Προφίλ υποψηφίου

 • Απόφοιτος-η ΑΕΙ Οικονομικής / Χρηματο / νομικής κατεύθυνσης ή σχετικό τομέα
 • 5 έτη κατ’ ελάχιστον αντίστοιχης επαγγελματικής εμπειρίας,σε συναφές αντικείμενο
 • Πολύκαλή γνώση του Finance Modeling
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη μοντέλων για στρατηγικές χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης
 • Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Οffice
 • Π. καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (προφορικά & γραπτά)
 • Παροχές Εταιρείας

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Σύγχρονο και δυναμικά αναπτυσσόμενο εργασιακό περιβάλλον
 • Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

  Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας.

  Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.

  Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

  Αναφορά αυτής της εργασίας
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Υποβάλετε αίτηση
  Το e-mail μου
  Πατώντας στο κουμπί «Συνέχεια », δίνω στο neuvoo τη συγκατάθεση μου να καταχωρήσει τα δεδομένα μου και να μου στέλνει ειδοποιήσεις μέσω email, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του neuvoo. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεση σας ή να διαγραφθείτε οποιαδήποτε στιγμή.
  Συνέχεια
  Φόρμα αίτησης