Μη Εκτελεστικό Μέλος - Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου
PwC Greece
Athens
πριν από 3 μέρες
source : Kariera.gr

Περιγραφή Θέσης

Η PwC διαχειρίζεται για λογαριασμό πελάτης της, τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους - Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου :

 • Παρακολούθηση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.
 • Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης και, του τμήματος εσωτερικού ελέγχου.
 • Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της ελεγχόμενης οντότητας για το αποτέλεσμα του ελέγχου και επεξήγηση πώς συνέβαλε ο έλεγχος στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
 • Παρακολούθηση του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ιδίως την απόδοσή του, όπως και των επισκοπημένων εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
 • Επισκόπηση και παρακολούθηση της ανεξαρτησίας των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών και ιδίως την καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην ελεγχόμενη οντότητα.
 • Είναι υπεύθυνος για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών.
 • Προφίλ Υποψηφίου

  Ο υποψήφιος θα πρέπει να πληρεί τα ακόλουθα κριτήρια και να διαθέτει τα προσόντα και τις δεξιότητες που περιγράφονται παρακάτω :

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου Οικονομικής ή Θετικής κατεύθυνσης ή Πιστοποίηση Ορκωτού Λογιστή / Ελεγκτή απαραίτητα. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα συνεκτιμηθεί.
 • Επιπλέον επαγγελματικές πιστοποιήσεις ελεγκτικού ή λογιστικού πεδίου όπως CIA, ACCA, AICPA κλπ θεωρούνται επιπρόσθετο προσόν.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 ετών στην παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ή εξωτερικού ελέγχου και οικονομικής διαχείρισης σε επιχειρήσεις ή σε ελεγκτική ή συμβουλευτική εταιρεία ή στον τραπεζικό κλάδο.
 • Επίσης αποδεκτή είναι και αντίστοιχης διάρκειας ακαδημαϊκή ή / και ερευνητική εμπειρία, στη λογιστική και την ελεγκτική επιστήμη ή συναφή αντικείμενα.

 • Προηγούμενη συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια ή Επιτροπές Ελέγχου θα συνεκτιμηθεί ιδιαιτέρως.
 • Εξαιρετικές διαπροσωπικές δεξιότητες, με ικανότητα στη λήψη αποφάσεων καθώς και αποτελεσματική επικοινωνία με την ανώτερη διοίκηση και το Δ.Σ..
 • Πολύ καλή κατανόηση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων εσωτερικού ελέγχου στο Πλαίσιο των Διεθνών Επαγγελματικών Προτύπων (IPPF).
 • Εξοικείωση με αρχές Διαχείρισης Κινδύνου και Συμμόρφωσης.

 • Αδιαμφισβήτητο επαγγελματικό και προσωπικό ήθος, ακεραιότητα, εχεμύθεια καθώς και ανεξαρτησία θεωρούνται προαπαιτούμενα.
 • undefined

  Υποβάλετε αίτηση
  Το e-mail μου
  Πατώντας στο κουμπί «Συνέχεια », δίνω στο neuvoo τη συγκατάθεση μου να καταχωρήσει τα δεδομένα μου και να μου στέλνει ειδοποιήσεις μέσω email, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του neuvoo. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεση σας ή να διαγραφθείτε οποιαδήποτε στιγμή.
  Συνέχεια
  Φόρμα αίτησης