Πολυτεχνίτης Ξυλουργικών Eργασιών & Aλουμινοκατασκευών
DRC GREECE
Νομός Αττικής
πριν από 2 μέρες
source : Skywalker

Πολυτεχνίτης Ξυλουργικών E ργασιών και A λουμινοκατασκευών

Εισαγωγή :

Το Δανικό Συμβούλιο Προσφύγων βοηθά τους πρόσφυγες και τους εσωτερικά εκτοπισμένους σε ολόκληρο τον κόσμο : παρέχουμε βοήθεια έκτακτης ανάγκης, αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματά τους και ενισχύουμε την ευκαιρία για ένα καλύτερο μέλλον.

Εργαζόμαστε σε περιοχές που πλήττονται απόσυγκρούσεις, κατά μήκος των περιοχών όπου έχουν εκτοπιστεί αλλά και στις χώρες όπου εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες.

Σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες, επιδιώκουμε υπεύθυνες και βιώσιμες λύσεις. Δουλεύουμε για την επιτυχή ολοκλήρωση και -

όποτε είναι δυνατόν - για την εκπλήρωση της επιθυμίας να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Το Δανικό Συμβούλιο Προσφύγων ιδρύθηκε στη Δανία το 1956 και έκτοτε εξελίχθηκε σε διεθνή ανθρωπιστική οργάνωση με περισσότερους από 7.

000 υπαλλήλους και 8.000 εθελοντές. Βασισμένο στην Κοπεγχάγη (Δανία) και παρόν σε σαράντα χώρες, το Δανέζικο Συμβούλιο Προσφύγων είναι μη κερδοσκοπικός, πολιτικά ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός και μη θρησκευτικός οργανισμός.

Το όραμά μας είναι μια αξιοπρεπής ζωή για όλους τους εκτοπισμένους ανθρώπους. Όλες οι προσπάθειές μας βασίζονται στις αξίες μας : ανθρωπιά, σεβασμό, ανεξαρτησία και ουδετερότητα, συμμετοχή, ειλικρίνεια και διαφάνεια.

1. Προφίλ :

Το Δανικό Συμβούλιο Προσφύγων λειτουργεί στην Ελλάδα από τον Νοέμβριο του 2015, παρέχοντας υποστήριξη στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής για την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών υποδοχής για πρόσφυγες και μετανάστες που φτάνουν στη Λέσβο.

Τον Μάρτιο του 2016, το Δανικό Συμβούλιο Προσφύγων διεύρυνε τις δραστηριότητές της στην Αθήνα, ανταποκρινόμενη στο μεταβαλλόμενο πλαίσιο και τη συσσώρευση του προσφυγικού πληθυσμού στην ηπειρωτική Ελλάδα.

2. Σκοπός :

Το Δανικό Συμβούλιο Προσφύγων Ελλάδος θέλει να προσλάβει έναν ικανό, ευέλικτο και ενθουσιώδη επαγγελματία για να εργαστεί στο πλαίσιο της λειτουργίας της Ανοικτής Δομής Πρώτης Υποδοχής Σκαραμαγκά Αττικής .

Αναζητούμε Πολυτεχνίτη Ξυλουργικών Εργασιών και Αλουμινοκατασκευών πλήρους απασχόλησης προκειμένου να ενταχθεί στο τμήμα Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων, με τα ακόλουθα καθήκοντα :

3. Καθήκοντα και Ευθύνες :

Οι ευθύνες θα περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται στα εξής :

 • Εφαρμογή τακτικών κατασκευαστικών δραστηριοτήτων (ξύλινες και μεταλλικές κατασκευές, γενικές εργασίες κατασκευής και επισκευής κ.λπ.)
 • Συμμετοχή σε δραστηριότητες επισκευής και συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων μικρών επισκευών (όπως αλλαγή πόρτας, επισκευή ξύλινων θυρών / παραθύρων / τοίχων, τοποθέτηση υαλοπινάκων κ.λπ.)
 • Εντοπισμός βλαβών και ενημέρωση του Υπεύθυνου Λειτουργίας Δικτύου
 • Εφόσον είναι απαραίτητο, υποστήριξη των εργολάβων για οποιεσδήποτε κατασκευαστικές εργασίες, που σχετίζονται με τη συντήρηση και τη βελτίωση του χώρου
 • Υπεύθυνος για τη χρήση και τη συντήρηση των παρεχόμενων εργαλείων και των υλικών
 • Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ανατεθούν από τον Υπεύθυνο Λειτουργίας Δικτύου
 • 4. Απαιτούμενα προσόντα :

 • Τεχνικό υπόβαθρο. Απασχόληση τουλάχιστον τριών ετών σε τεχνικό αντικείμενο.
 • Σχετικό δίπλωμα εκπαίδευσης / επαγγελματική άδεια σε ηλεκτρολογικά έργα θα θεωρηθεί ένα ισχυρό πλεονέκτημα
 • Η προηγούμενη εμπειρία με εργαλεία και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό είναι υποχρεωτική
 • Η γνώση της αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
 • Δυνατότητα πολλαπλών εργασιών και αντιμετώπιση πολλαπλών αιτημάτων σε σύντομες προθεσμίες
 • Ισχυρή πρωτοβουλία και κίνητρο, με δέσμευση για ομαδική εργασία και ανθρωπιστικές αρχές και αξίες
 • Δυνατότητα δημιουργίας και διατήρησης καλών εργασιακών σχέσεων σε πολυεθνικό, πολυπολιτισμικό και πολυεπιστημονικό περιβάλλον
 • 5. Απαιτούμενες δεξιότητες και ιδιότητες :

  Βασικές αξίες του Δανικού Συμβουλίου Προσφύγων :

 • Επιδίωξη αριστείας
 • Συνεργασία
 • Πρωτοβουλίες
 • Επικοινωνία
 • Επίδειξη ακεραιότητας
 • Δυνατότητα εργασίας σε πολυεθνικό και πολυπολιτισμικό περιβάλλον
 • Προνοητικότητα, δέσμευση για ομαδική εργασία και με πνεύμα πραγματικής συνεργασίας
 • Ισχυρή πρωτοβουλία και αυτοκίνηση, με ισχυρή δέσμευση για ανθρωπιστική αρχή και υψηλή αίσθηση δεοντολογίας
 • Απαιτούνται άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, καθώς και η υπομονή και η ευγένεια
 • Ικανότητα αντιμετώπισης υψηλού φόρτου εργασίας και άγχους
 • Προσδιορισμός δραστηριοτήτων και προτεραιοτήτων και προσαρμογή αυτών, όπως απαιτείται
 • Οι δεξιότητες πολλαπλών εργασιών και οργάνωσης είναι απαραίτητη
 • 6. Όροι και προϋποθέσεις :

  Η σύμβαση θα ακολουθεί το Ελληνικό Εργατικό Δίκαιο.

  Όλα τα επιδόματα παρέχονται στους εργαζομένους (Χριστούγεννα, Πάσχα, Αδείας).

  Το Δανικό Συμβούλιο Προσφύγων παρέχει ευκαιρίες κατάρτισης για την ανάπτυξη και ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών της καθώς και της επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης των μελών του προσωπικού της.

  Η θέση θα εδρεύει στην Αττική (Ελλάδα) και ισχύουν οι εθνικοί όροι και προϋποθέσεις.

  7. Διαδικασία Αίτησης :

 • Ενδιαφέρεστε;
 • Υποβάλετε την αίτησή σας για τη θέση αυτή στη διεύθυνση :

  Όλοι οι αιτούντες πρέπει να στείλουν συνοδευτική επιστολή και ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα (όχι περισσότερες από τέσσερις σελίδες).

  Το Δανικό Συμβούλιο Προσφύγων παρέχει ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και απαγορεύει τις διακρίσεις στην απασχόληση λόγω φυλής, φύλου, χρώματος, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης ή αναπηρίας.

  Το Δανικό Συμβούλιο Προσφύγων ενθαρρύνει όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση και δεν ασκούν καμία διάκριση σε καμία διαδικασία πρόσληψης.

  Ωστόσο, οι αιτούντες πρέπει να γνωρίζουν ότι το Δανικό Συμβούλιο Προσφύγων δεν μπορεί να υποστηρίξει συστημικά πολίτες μη κατοίκους της ΕΕ ή μη κάτοικους Ελλάδας για όλα τα στάδια της νομικής διαδικασίας για να λάβουν άδεια εργασίας ή / και άδεια διαμονής στην Ελλάδα.

  Οι αιτήσεις λήγουν στις 20 Σεπτεμβρίου 2019 .

  Οι αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα ληφθούν υπόψη.

  Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της θέσης, το Δανικό Συμβούλιο Προσφύγων έχει το δικαίωμα να προσλάβει υποψήφιο που να ταιριάζει με το απαιτούμενο προφίλ πριν από την παραπάνω προθεσμία.

  Υποβάλετε αίτηση
  Προσθήκη στα αγαπημένα
  Κατάργηση από τα αγαπημένα
  Υποβάλετε αίτηση
  Το e-mail μου
  Πατώντας στο κουμπί «Συνέχεια », δίνω στο neuvoo τη συγκατάθεση μου να καταχωρήσει τα δεδομένα μου και να μου στέλνει ειδοποιήσεις μέσω email, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του neuvoo. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεση σας ή να διαγραφθείτε οποιαδήποτε στιγμή.
  Συνέχεια
  Φόρμα αίτησης