ΣΥΜΒΟΥΛΟI –  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – EUROPEAN PROFILES A.E.
University of Piraeus
Greece
πριν από 3 μέρες

ΣΥΜΒΟΥΛΟ I ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Χρηματοδοτουμένων από εθνικούς ή / και ευρωπαϊκούς πόρους, δημόσιους ή ιδιωτικούς

H EUROPEAN PROFILES A.E., εκ των κορυφαίων εταιρειών στον τομέα υπηρεσιών Συμβούλου Μάνατζμεντ (Management Consultant), αναζητά συνεργάτες μόνιμους υπαλλήλους αλλά και εξωτερικούς συνεργάτες που θα στελεχώσουν το τμήμα Ελληνικών και Ενδοκοινοτικών έργων.

Αρμοδιότητες

 • Σύνταξη και υποβολή προτάσεων συγχρηματοδοτούμενων / επιδοτούμενων έργων που προκηρύσσονται από ελληνικούς φορείς και από φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αναδιοργάνωσης φορέων δημόσιας διοίκησης, απασχόλησης / ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, αγροτικής ανάπτυξης, κοινωνικής πολικής, περιφερειακής ανάπτυξης, ΤΠΕ κλπ .
 • Σύνταξη και υποβολή επιχειρηματικών σχεδίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ (ΕΠΑνΕΚ, ΕΤΑΚ, Leader, κλπ.
 • Αναπτυξιακού Νόμου, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και λοιπών χρηματοδοτικών εργαλείων.

 • Διαχείριση της υλοποίησης των εγκριθέντων έργων
 • Συνδρομή στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και συνεργασιών της εταιρείας.
 • Απαιτούμενα προσόντα / δεξιότητες

 • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ στις οικονομικές / πολιτικές ή διοικητικές επιστήμες. Επιθυμητή η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων / Επιδοτούμενων Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, LEADER, HORIZON, INTERREG, COSME κλπ.)
 • Επαγγελματική εμπειρία στην συγγραφή και υποβολή φακέλου προσφοράς για διαγωνισμούς του Δημοσίου. Επιθυμητή η γνώση ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)
 • Εμπειρία στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων. Επιθυμητή η γνώση καταχώρησης στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.)
 • Ικανότητα συγγραφής παραδοτέων / αναφορών / μελετών.
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητή η γνώση δεύτερης γλώσσας.
 • Πολύ καλή χρήση Η / Υ.
 • Δυνατότητα πραγματοποίησης επαγγελματικών ταξιδιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Αποστολή βιογραφικών στο epmail europeanprofiles.gr με ένδειξη Θέση εργασίας Συμβούλου

  Η εταιρία είναι πλήρως συμμορφωμένη στις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR).

  FacebookTwitterEmailLinkedIn

  Υποβάλετε αίτηση
  Το e-mail μου
  Πατώντας στο κουμπί «Συνέχεια », δίνω στο neuvoo τη συγκατάθεση μου να καταχωρήσει τα δεδομένα μου και να μου στέλνει ειδοποιήσεις μέσω email, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του neuvoo. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεση σας ή να διαγραφθείτε οποιαδήποτε στιγμή.
  Συνέχεια
  Φόρμα αίτησης