Διαμεσολαβητής (Broker) Λογαριασμού Ιδιωτών Πελατών
EUROXX
Χαλάνδρι Αττική, GR
πριν από 10 μέρες

Προφίλ Υποψηφίου

 • Υψηλός βαθμός εξοικείωσης με την οικονομική ανάλυση εταιρειών και αξιογράφων, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίζει τις επενδυτικές απόψεις με εμβριθή γνώση των θεμελιωδών τους στοιχείων.
 • Ικανότητα για συνολική διαχείριση επενδυτικών λογαριασμών. Η ύπαρξη χαρτοφυλακίου πελατών με υψηλό βαθμό διαφοροποίησης επενδυτών και επενδύσεων θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση και αμεσότητα ανταπόκρισης στις επενδυτικές ανάγκες των πελατών. Η γνώση των διεθνών χρηματοοικονομικών προϊόντων και πρακτικών θα εκληφθεί ως πλεονέκτημα.
 • Ανεπτυγμένος προσανατολισμός προς την πώληση, εκδηλωμένος μέσα από επιθετική και ποιοτική προσέγγιση και με συγκεκριμένη μεθοδολογία αναφορικά με τους τρόπους προσέγγισης δυνητικών πελατών.
 • Ορθολογική διαχείριση του επαγγελματικού χρόνου και των προσωπικών προτεραιοτήτων.
 • Προσαρμοστικότητα σε περιβάλλον ομαδικής εργασίας.
 • Προαπαιτούμενα

 • Πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε σχετικό αντικείμενο.
 • 3-5 έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση.
 • Υφιστάμενο πελατολόγιο (αξία χαρτοφυλακίου €3-€5 εκατ.).
 • Ιστορικό αρχείο επίτευξης στόχων κατά τα προηγούμενα έτη.
 • Άριστη γνώση και χρήση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Πιστοποίηση επιπέδου (β) από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (κατ’ ελάχιστον)
 • Υποβάλετε αίτηση
  Υποβάλετε αίτηση
  Το e-mail μου
  Κάνοντας κλικ στο "συνέχεια ", δίνω neuvoo συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων μου και να μου στείλετε email Alerts, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του neuvoo . Μπορώ να αποσύρω τη συγκατάθεσή μου ή να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.
  Συνέχεια
  Φόρμα αίτησης