Διευθυντής Λογιστηρίου (Βαριά Βιομηχανία)
Manpower
Αθήνα
πριν από 2 μέρες
source : Kariera.gr

Περιγραφή Θέσης

Η ManpowerGroupGreece, για λογαριασμό πελάτη της, για λογαριασμό πελάτη της, εταιρεία με ηγετικό ρόλο στο χώρο της Βαριάς Βιομηχανίας, αναζητάΔιευθυντή Λογιστηρίου για την Αθήνα.

Υπευθυνότητες της θέσης :

Ο / Η κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος / -η για την ομαλή λειτουργία και απόδοση του λογιστηρίου της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα ο Διευθυντής Λογιστηρίου είναι υπεύθυνος :

 • Για τις καθημερινές συναλλαγές, συμπεριλαμβανόμενων των λογαριασμών γενικής λογιστικής, παγίων, αποθεμάτων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων
 • Τις συμφωνίες τραπεζών, αποθεμάτων, λογαριασμών εισπρακτέων και πληρωτέων
 • Την προετοιμασία και έγκαιρη τακτοποίηση των Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., φόρων τρίτων, περιουσίας, χαρτοσήμου
 • Την διαδικασία της κοστολόγησης σε μηνιαία βάση, διασφαλίζοντας την ακρίβεια και ορθή απεικόνιση του κόστους παραγωγής και του κόστους πωληθέντων
 • Την επίβλεψη του κλεισίματος των μηνιαίων, εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Συμπληρωματικά την εξαμηνιαία και ετήσια οικονομική αναφορά σύμφωνα με τα Δ.
 • Π.Χ.Α. και την ελληνική νομοθεσία

 • Την ομαλή διεξαγωγή του εξαμηνιαίου και ετήσιου ελέγχου από τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές και συνεργάζεται στενά μαζί τους για την διασφάλιση της ορθής απεικόνισης των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας
 • Την δήλωση φόρου εισοδήματος της εταιρείας και επιβλέπει την τήρηση όλων των φορολογικών υποχρεώσεων στο τέλος κάθε χρήσης
 • Την οργάνωση και των συντονισμό των επιμέρους λογιστικών εργασίες κατά τρόπο που προάγει την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα του λογιστηρίου.
 • Οργάνωση της πληροφορίας κατά τρόπο εύκολα προσβάσιμο και χρήσιμο στον Οικονομικό Δ / ντη και στη Διοίκηση

 • Καθοδήγηση, εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικό του λογιστηρίου σε συνεχή βάση. Εισηγείται τυχόν διορθωτικές κινήσεις όπου απαιτούνται
 • Διασφάλιση των λογιστικών διαδικασιών και πολιτικών, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., την ελληνική εταιρική και φορολογική νομοθεσία, και τους εταιρικούς στόχους
 • Συμμόρφωση με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο
 • Απαιτούμενα προσόντα :

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική & Χρηματοοικονομική, ή συναφή κλάδο
 • Εργασιακή εμπειρία σε οργανωμένο λογιστήριο Α.Ε. τουλάχιστον 10 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 3 έτη σε θέση επικεφαλής λογιστηρίου
 • Εμπειρία σε βιομηχανική λογιστική, λογιστική αποθηκών και κοστολόγηση είναι προαπαιτούμενη
 • Πολύ καλή γνώση Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
 • Καλή γνώση φορολογικής νομοθεσίας (Κ.Φ.Ε., Φ.Π.Α., κλπ)
 • Πολύ καλή αναλυτική σκέψη, ικανότητα διαχείρισης μεγάλου όγκου ποσοτικών δεδομένων, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, έμφαση στην ακρίβεια και λεπτομέρεια
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα διοίκησης, καθοδήγησης ομάδας και επικοινωνιακή ικανότητα
 • undefined

  Υποβάλετε αίτηση
  Προσθήκη στα αγαπημένα
  Κατάργηση από τα αγαπημένα
  Υποβάλετε αίτηση
  Το e-mail μου
  Πατώντας στο κουμπί «Συνέχεια », δίνω στο neuvoo τη συγκατάθεση μου να καταχωρήσει τα δεδομένα μου και να μου στέλνει ειδοποιήσεις μέσω email, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του neuvoo. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεση σας ή να διαγραφθείτε οποιαδήποτε στιγμή.
  Συνέχεια
  Φόρμα αίτησης