Στέλεχος Χρηματοοικονομικών Λειτουργιών
INTERLIFE A.Α.Ε.Γ.Α.
Thessaloniki, Grecia
πριν από 23 μέρες

Η INTERLIFE Ασφαλιστική αναζητά Στέλεχος Χρηματοοικονομικών Λειτουργιών για την έδρα της στη Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα προσόντα :

 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3-5 ετών σε Χρηματιστηριακή εταιρία
 • Κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. Οικονομικής ή Χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης
 • Πιστοποιητικό τύπου Α1 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ελλάδος
 • Άριστη γνώση και χρήση Η / Υ και MS Office
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (εάν πρόκειται για άνδρα)
 • Επιθυμητά προσόντα :

 • Πιστοποιητικό από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
 • Απαραίτητα χαρακτηριστικά :

 • Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Οξυμένες αριθμητικές και υπολογιστικές ικανότητες
 • Ικανότητα συνδυασμού στοιχείων, πρόβλεψης μελλοντικών συνθηκών και ορθών εκτιμήσεων
 • Ικανότητα τήρησης προθεσμιών και απόδοσης υψηλής ποιότητας υπηρεσιών
 • Οξεία αντίληψη των καταστάσεων
 • Αποφασιστικότητα και ακεραιότητα
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης
 • Ικανότητα δημιουργίας και διατήρησης σχέσεων εμπιστοσύνης
 • Πελατοκεντρική αντίληψη
 • Παροχές :

 • Μισθός αναλόγως προσόντων.
 • Ιδιωτική Ασφάλιση Ατυχημάτων και Νοσοκομειακής Περίθαλψης μετά τον πρώτο χρόνο συνεργασίας.
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας.
 • Προοπτικές εξέλιξης.
 • Οι ενδιαφερόμενοι / ες που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, καλούνται να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο e-mail : hr interlife.gr.

  Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

  Υποβάλετε αίτηση
  Υποβάλετε αίτηση
  Το e-mail μου
  Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Συνέχεια", συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις του uvovoo και συμφωνώ να λαμβάνω συναφείς ειδοποιήσεις εργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. (ακυρώστε ανά πάσα στιγμή) Δες εδώ
  Συνέχεια
  Φόρμα αίτησης